Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Kéo co

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Tuý (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:05' 21-12-2010
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
nhiệt liệt chào đón
chào mừng quý thầy cô giáo về dự hội giảng
GV : Nguy?n Ng?c Tuý
Trường Tiểu học Nguy?n Du- Nỳi Thnh- Qu?ng Nam
Môn Tiếng Việt lớp 4
Kiểm tra bài cũ:

§äc thuéc lßng bµi th¬ Tuæi Ngùa
Nªu néi dung cña bµi th¬?
Tập đọc
Bức ảnh chụp cảnh gì?
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Giáp, ganh đua
ý1: Giới thiệu cách thức chơi kéo co .
Khuyến khích, hò reo, Hữu Trấp
ý2: Cách thức chơi kéo co của làng Hữu Trấp.
Bại
+ Hội làng Hữu Trấp thuộc huyện Quế Võ,tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức kéo co giữa nam và nữ . Có năm bên nam thắng,có năm bên nữ thắng .
Tinh thần thượng võ, keo
Thứ hai ngày 6tháng 12 năm 2010
Tập đọc
Kéo co
(Theo Toan ánh)
Nhảy dây
Thả diều
Múa lân
Chơi đu
Múa sạp
Đua thuyền
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Giáp, ganh đua
ý1: Giới thiệu cách thức chơi kéo co .
Khuyến khích, hò reo, Hữu Trấp
ý2: Cách thức chơi kéo co của làng Hữu Trấp.
Bại
ý3 Cách thức chơi kéo co của làng Tích Sơn
Bài tập đọc giới thiệu kéo co là một trò chơi thú vị và thể hiện tinh thần thượng võ của người dân Việt Nam ta .
Nội dung:
+ Hội làng Hữu Trấp thuộc huyện Quế Võ,tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức kéo co giữa nam và nữ . Có năm bên nam thắng,có năm bên nữ thắng .
Tinh thần thượng võ, keo
Thứ hai ngày 6tháng 12 năm 2010
Tập đọc
Kéo co
(Theo Toan ánh)

Thứ hai ngày 6 tháng 12 năm 2010
Tập đọc
Kéo co
(Theo Toan ánh)
Luy?n d?c di?n c?m: 3 HS đọc n?i ti?p 3 do?n c?a bi.
Hội làng Hữu Trấp thuộc huyện Quế Võ , tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức thi kéo co giữa nam và nữ . Có năm bên nam thắng ,có năm bên nữ thắng . Nhưng dù bên nào thắng thì cuộc thi cũng rất là vui . Vui ở sự ganh đua , vui ở những tiếng hò reo khuyến khích của người xem hội .
thi đọc diễn cảm
Hội làng Hữu Trấp thuộc huyện Quế Võ , tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức thi kéo co giữa nam và nữ . Có năm bên nam thắng ,có năm bên nữ thắng . Nhưng dù bên nào thắng thì cuộc thi cũng rất là vui . Vui ở sự ganh đua , vui ở những tiếng hò reo khuyến khích của người xem hội .
Củng cố
Trò chơi kéo co có những ý nghĩa gì ?
Thể hiện sự khéo léo của người chơi .
Thể hiện sức và tài của người chơi .
Thể hiện ý chí của người chơi .
Thể hiện tinh thần thượng võ của nhân dân ta
Thể hiện sự thông minh của người chơi .
Thể hiện tinh thần đoàn kết nhất trí của những bên tham gia trò chơi
Tiết học kết thúc
 
Gửi ý kiến